Zdroje

Široká sieť našich externých expertov zabezpečuje okamžitý prístup ku kvalitným a relevantným informáciám z rôznych oblastí.

Postupy podľa schválenej spoločnej metodiky Európskej Únie a skúsenosti projektových manažérov sú zárukou kvality projektových spisov a správnosti postupov pri riadení projektového cyklu. 

Štandary kvality

Naši projektoví manažéri spolupracujú so skúseným tímom ekonómov, právnikov a poradcov z oblasti dotácií. Všetci manažéri majú bohaté skúsenosti s financovaním projektov z rôznych zdrojov

  • predvstupové a operačné programy
  • nórsky finančný mechanizmus
  • švajčarsky finančný mechanizmus
  • oficiálna rozvojová pomoc
  • štátne dotácie 

Máte otázky? Obráťte sa na nás ešte dnes.