Služby

Prvá konzultácia k projektovému zámeru je zadarmo. Ponúkame konzultačné služby k projektovým zámerom i hotnotenie existujúcich projektov.

Príprava fundraisingového plánu, príprava projektovej dokumentácie, podanie projektu, poradenstvo pri kompletizácii povinných príloh a pod.

Riadenie projektového cyklu, až po monitoring, záverečné správy a pomoc pri odúčtovaní projektových nákladov.


Zoznam služieb

 • denné sledovanie aktuálnych výziev
 • on-line poradenstvo pre klientov
 • prvá konzultácia k projektu zadarmo
 • analýza projektového zámeru
 • spracovanie žiadosti o grant
 • podnikateľské plány, finančné analýzy, posudky
 • vypracovanie stavebnej dokumentácie
 • pomoc pri kompletizácii povinných príloh projektu
 • vypracovanie projektu v cudzom jazyku
 • odovzdanie projektu
 • príprava zmlúv a podkladov
 • monitoring projektu
 • pomoc pri riadení v priebehu projektu
 • pomoc pri audite projektu 


Naši skúsení experti a konzultanti sú pre Vás k dispozícii na bezplatnej, prvej konzultácii k Vašim projektovým zámerom.

Spoločnosť EC Group s.r.o. Vám ponúka kompletné portfólio služieb od prvotnej konzultácie a poradenstva, cez vypracovanie projektovej dokumentácie a riadenie projektového cyklu, až po monitoring, záverečnú správu a pomoc pri odúčtovaní projektových nákladov. 


Máte otázky? Obráťte sa na nás ešte dnes.