O nás

Spoločnoť EC Group s.r.o. je stabilná a dynamická spoločnosť, ktorá vďaka dlhoročným skúsenostiam ponúka svojim klientom a partnerom fundraisingové poradenstvo. Naši experti pre Vás vytvoria kompletné portfólio služieb a možností financovania Vašich zámerov z prostriedkov štátneho rozpočtu, Európskej Únie, komunitárnych programov, nadnárodných finančných mechanizmov a ostatných dostupných finančných zdrojov.

Vaše nápady a naše skúsenosti sú základom úspechu každého projektu.


Spoločnosť a jej zamestnanci pôsobia na trhu vyhľadávania dotácií a riadenia projektov už od prvých, predvstupových fondov Európskej Únie, ktoré sa týkali Slovenska. EC Group s.r.o. sa postupne presadila i v zahraničí, najmä v Srbsku a Veľkej Británii. Vďaka svojim skúsenostiam Vám ponúkame svoje služby v oblasti 

  • dotácií na projekty realizované v Slovenskej republike, 
  • dotácií na projekty v zahraničí. 

Máte otázky? Obráťte sa na nás ešte dnes.