Konzultačné služby v oblasti európskych dotácií a fondov

Poradenstvo, príprava a riadenie projektov
Vzdelávanie v oblasti riadenia projektov